Tomáš Kot 


Zájmy a schopnosti

Programování

Osobní počítače

 • Programovací jazyky C++, Basic, C#.
 • Vývojové prostředí Visual Studio.
 • Programování pod Windows (WinAPI, Winsock, .NET Framework, DirectX).
 • LabVIEW, MATLAB.

Ostatní

Počítačová grafika a animace

Vykreslování v reálném čase

 • Microsoft DirectX 11 - programování 3D a 2D grafických aplikací.
 • Jazyk HLSL pro pokročilé efekty pomocí vertex, geometry a pixel shaderů.

Zpracování obrazu

 • Analýza a zpracování obrazu za použití Visual C++, OpenCV, DirectX.

Grafický software

 • Autodesk 3ds Max - modelování, animace, speciální efekty.
 • Corel Paint Shop Pro - 2D grafika (tvorba textur do 3ds Max, tvorba grafiky na web, úpravy fotografií).

Řízení

Řízení mechatronických systémů (zejména servisních robotů – řízení pohybu manipulačních nadstaveb a pojezdu) s využitím Visual C++ nebo Visual C#, včetně tvorby grafických aplikací určených například pro interakci s operátorem robotu (grafické zobrazení pomocí DirectX verze 11):

 • zobrazení obrazu z kamerového subsystému včetně stereovidění,
 • vizualizace dat z dalších subsystémů (senzory),
 • rozšířená (augmentovaná) realita,
 • přehledné ovládací prvky,
 • zobrazení interaktivní 3D vizualizace řízeného mechanismu v reálném čase,
 • možnost využití VR systému Oculus Rift nebo AR systému HoloLens.

Tvorba virtuálních prototypů, modelování, simulace

 • PTC Creo:
  • konstrukce a modelování,
  • pevnostní kontroly.
 • Adams (MSC Software):
  • tvorba modelů mechanických subsystémů (materiálové vlastnosti, klouby, převody ...),
  • kinematické a dynamické simulace mechanismů,
  • simulace pružných prvků,
  • tvorba jednoduchých řídicích systémů.
 • MATLAB + Simulink, LabVIEW:
  • tvorba matematických modelů chování mechanických a pohonných subsystémů,
  • tvorba algoritmů a blokových schémat řídicích systémů,
  • programování a matematické výpočty obecně.

Tvorba www stránek, webové technologie

 • (X)HTML - definice obsahu webové stránky.
 • CSS - definice vzhledu a formátování webové stránky.
 • PHP - dynamické generování webové stránky na straně serveru.
 • MySQL - databáze.
 • JavaScript - dynamické chování webové stránky na straně klienta.
 • Tvorba validních a sémanticky správných webů, přístupnost (textové prohlížeče, hlasové čtečky), SEO.