Tomáš Kot 


Reference, projekty

Omlouvám se, ale stránky s detaily o jednotlivých projektech se teprve připravují, proto většina níže uvedených odkazů není zatím funkční.

Virtuální realita a simulace

Aplikace RoboSim

RoboSim

RoboSim je simulátor mobilních robotů vytvořený v rámci mého doktorského studia. Nyní na něm dále provádím úpravy a vylepšení.

Systém je zaměřen na operátorem ovládané mobilní roboty, důraz je proto kladen především na simulaci kamerového subsystému a fyziku jízdy v terénu.

Řídicí systémy mechatronických zařízení

Robot Hercules

Robot Hercules

Mobilní robot Hercules je prototyp průzkumného a zásahového robotu sloužící zejména pro výzkumné účely a praktické ověření a otestování nejrůznějších subsystémů.

Má práce spočívala především ve vývoji dvojice aplikací (server a klient) umožňující kompletní dálkové ovládání všech funkcí robotu operátorem.

Robot Hardy

Robot Hardy

Mobilní robot Hardy je prototyp víceúčelového servisního, zásahového a záchranářského robotu schopného manipulace s velmi těžkými předměty a hašení požárů.

Má práce spočívala především ve vývoji dvojice aplikací (server a klient) umožňující kompletní dálkové ovládání všech funkcí robotu operátorem.

Robot Ares

Robot Ares

Mobilní robot Ares je modulární pásový robot vybavitelný několika různými nadstavbami, např. manipulační rameno, destrukční systém (vodní paprsek), systém pro odběr vzorků tekutin atd.

Má práce spočívala především ve vývoji dvojice aplikací (server a klient) umožňující kompletní dálkové ovládání všech funkcí robotu operátorem.

Kazetový kontejner

Poloautomatický kazetový kontejner

Víceúčelový manipulační systém kazetového kontejneru je systém umožňující poloautomatické vykládání a nakládání kazet na kontejnerovou nadstavbu.

Má práce spočívala v návrhu logiky ovládání a návrhu a realizaci řídicího systému založeného na PLC, včetně volby HW komponent.

Různé

Adaptivní světlomety

Adaptivní světlomety

Adaptivní světlometové systémy pro motorová vozidla byl projekt zacílený na využití kamery pro automatické ovládání světlometů automobilu.

Má práce spočívala v implementaci, praktickém otestování a zdokonalení několika algoritmů pro detekci mokré vozovky a koncových světel automobilů.

Hra Accelerometer

PC hra Accelerometer

„Accelerometer” je pracovní název jednoduché počítačové hry vytvořené pro praktickou demonstraci možností senzoru zrychlení (náklonu) zakoupeného Katedrou robototechniky původně pro použití na mobilních robotech. Hra je využívána jako reklama a „lákadlo” na předváděcích akcích katedry.

Aplikace Kusovník

PC aplikace Kusovník

"Kusovník" je na zakázku vytvořená aplikace usnadňující správu jednotlivých komponent (profilů) ocelových konstrukcí - např. výpočet celkové hmotnosti a plochy, generování souborů kusovníků v několika jazycích a stylu uspořádání atd.

Web robot.vsb.cz

Webové stránky Katedry robototechniky

Webové stránky Katedry robototechniky slouží jako prezentace katedry pro případné zájemce o studium i veřejnost, ale plní i praktickou úlohu pro studenty a zaměstnance katedry. Umístěny jsou na adrese robot.vsb.cz.

Jsem autorem celého webu, včetně grafického návrhu a PHP skriptů redakčního systému.