Tomáš Kot 


Životopis

Osobní údaje

 • Jméno: Ing. Tomáš Kot, Ph.D.

Vzdělání

2004 – 2011   Vysoká škola – doktorský studijní program

(Kombinovaná forma studia od 1. 10. 2006.)

 • Škola: VŠB – Technická univerzita Ostrava
 • Fakulta: Strojní
 • Studijní obor: Dopravní a manipulační technika
 • Katedra zajišťující výuku oboru: Katedra robototechniky (nyní Katedra robotiky)
 • Školitel: Prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn
 • Zakončení:
  • Disertační práce: Využití virtuální reality při řízení servisních robotů pro bezpečnostní inženýrství
  • Obhajoba disertační práce: 24. 11. 2011
  • Udělený titul: Ph.D.

1999 – 2004   Vysoká škola – magisterský studijní program

 • Škola: VŠB – Technická univerzita Ostrava
 • Fakulta: Strojní
 • Studijní obor: Výrobní systémy s průmyslovými roboty a manipulátory (studováno v 6. až 10. semestru, po společném všeobecném základu)
 • Katedra zajišťující výuku oboru: Katedra robototechniky (nyní Katedra robotiky)
 • Zakončení:
  • Diplomová práce: Mechatronický model robotu OJ10 v prostředí MSC/Adams
  • Datum vykonání státní závěrečné zkoušky: 16. 6. 2004
  • Udělený titul: Ing.

1995 – 1999   Střední škola

 • Škola: Střední průmyslová škola Frýdek-Místek
 • Studovaný obor: Technická administrativa ve strojírenství
 • Zakončení: Maturita – Český jazyk a literatura, Matematika, Strojnictví, Ekonomika a organizace, Praktická zkouška z odborných předmětů

1987 – 1995   Základní škola

Zaměstnání

2008 – nyní   Katedra robotiky, VŠB-TU Ostrava

 • Zaměstnavatel: Katedra robotiky na VŠB-TUO
 • Datum nástupu: 1. 2. 2008
 • Pozice: vědecko-výzkumný pracovník

2007 – 2008   Slezský výzkum, s.r.o.

 • Zaměstnavatel: Slezský výzkum s.r.o., Horní Suchá
 • Datum nástupu: 2. 7. 2007
 • Datum ukončení: 30. 6. 2008
 • Pozice: projekt manager

2006 – 2008   CPIT, VŠB-TU Ostrava